• จัดกิจกรรม และเปิดรับภาพถ่าย

  กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ระหว่าง
  วันที่ ๒๘ พ.ย.– ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘
  โดยภาพที่ส่งเข้ามาร่วมการประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ย. - ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘

 • กำหนดรับภาพ

  เปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ โดยปิดรับภาพวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

 • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย

  คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตัดสินภาพถ่ายวันที่ ๒๔-๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

 • ติดต่อผู้ได้รับรางวัล และยืนยันตัวตน

  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการติดต่อผู้ได้รับรางวัล เพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของภาพถ่าย
  (หากติดต่อไม่ได้จะถูกตัดสิทธิ์)

 • ประกาศผลการประกวด

  วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ ผ่านทาง www.bikefordad2015.com

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย แบ่งเป็น ๕ ประเภท ได้แก่

 • ๑. พร้อมเพรียงเหลืองสะพรั่ง (ความสามัคคี)
 • ๒. รวมพลังตามรอยพ่อ (โครงการตามพระราชดำริ)
 • ๓. ไม่ย่นย่อปั่นถวาย (ความอดทน)
 • ๔. ทิวทัศน์รายทางเลิศ (ภูมิประเทศที่สวยงาม)
 • ๕. พริ้งเพริศท่องเที่ยวไทย (สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ)

รางวัลการประกวดภาพถ่าย แบ่งเป็นประเภทละ ๔ ระดับ ได้แก่

 • ๑. รางวัลชนะเลิศ

      โล่รางวัลพระราชทาน
  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 • ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

      โล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี

 • ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

      โล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี

 • ๔. รางวัลชมเชย

      โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะรัฐมนตรี ประเภทละ ๑๐ รางวัล


    ทั้งนี้ ภาพถ่ายที่คัดเลือกแล้ว จำนวน ๑,๐๐๙ ภาพ จะนำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือภาพ
“ ปั่นเพื่อพ่อ ”
และภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน ๒,๕๐๐ ภาพ จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการภาพสัญจรในภูมิภาคต่างๆ